۲۲ خرداد ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): چندی قبل گزارشی در اختیار نیروهای محیط زیست استان کرمانشاه قرار می گیرد مبنی بر آنکه یکی از عشایر با استفاده از اسلحه برنو یک خرس قهوه ای را در ارتفاعات دالاهو از پای درآورده و سپس لاشه خرس را در زیر خاک مدفون کرده است.
به دنبال دریافت این گزارش نیروهای یگان محیط زیست فرد مظنون را احضار کرده و تحت بازجویی قرار می دهند اما وی منکر هرگونه تخلفی شده و شلیک به خرس را انکار می کند.
کندن زمین و بیرون کشیدن بخشی از لاشه خرسی که توسط یک متخلف کشته و در زیر خاک مدفون شده بود

در این رابطه پرونده ای در مراجع قضایی کرمانشاه تشکیل می شود اما نبود مستندات و اعترافات متهم در این زمینه رسیدگی به پرونده و محکوم نمودن مظنون را غیرممکن می سازد.
بر همین اساس محیط بانان دامنه تحقیقات خود را گسترده تر کرده و موفق می شوند با شگردی خاص از طریق یک شاهد عینی، محل دفن لاشه خرس را شناسایی کنند.
جمجمه خرس قهوه ای کشته شده پس از شناسایی محل دفن و بیرون کشیدن از زیر خاک توسط محیط بانان

مامورین عازم محل مورد نظر شده و پس از کند و کاو زیاد، محل دفن لاشه را پیدا کرده و بخشی از لاشه خرس را از زیر خاک بیرون کشیدند.
با کشف لاشه خرس که حدود یکماه از مرگ آن می گذرد و همچنین اعترافات شاهدان عینی، مستندات کافی برای محکومیت عامل شلیک به خرس جمع آوری و به دادگاه ارائه شده است.

با ارائه مستندات به مراجع قضایی ظرف چند روز آینده عامل کشتار خرس قهوه ای به دادگاه احضار شده و تحت بازپرسی و محاکمه قرار خواهد گرفت.


منبع:پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew)