اگر چه ممکن است شما قادر نباشید از زیر شکم چاق و چله پنگوئن ها تشخیص دهید، اما شاید برایتان جالب باشد بدانید که در واقع آن ها هم زانو دارند!

آنها ساق پایی همانند سایر مهره داران دارند اما سازگاری های خاصی که پیدا کرده اند راه رفتن را کمی برایشان مشکل تر کرده است.

دانشمندان دریافته اند که پنگوئن ها هنگام راه رفتن باید انرژی بیشتری را نسبت به سایر حیوانات روی زمین مصرف کنند و این به دلیل سازگاری مختلفی است که تحرک آنها در زیر آب آسان می کند.

در واقع پنگون ها شناگران بسیار سریع و ماهری هستند زیرا هم طعمه و هم شکارچی آنها در زیر آب قرار دارد.
منبع:laplas