تهران - ایرنا - مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی کشور، از معرفی استان قزوین به عنوان اقامتگاه دائم ببر سیبری خبر داد و گفت: این پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست است که در صورت تاییدیه کارشناسی سازمان دامپزشکی ببر سیبری به این مکان انتقال می یابد.

داریوش جهان پیما روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: هم اکنون قرار است کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور از این استان و مکان قرنطینه ای بازدید به عمل آورند و در صورت ارزیابی و تایید این محل ببر سیبری به اقامتگاه دائمی خود منتقل شود.

وی با بیان آنکه ببر سیبری تاکنون در اقامتگاه قرنطینه ای موقت زندگی می کرد، اظهار داشت: اقامتگاه دائمی ببر سیبری باید دارای قابلیت تجهیز برخی امکانات و اجرای ضوابط قرنطینه ای را داشته باشد در غیر این صورت این محل رد و سازمان حفاظت محیط زیست باید مکان دیگری را معرفی کند.

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی، گفت: سازمان دامپزشکی کشور بر رعایت ضوابط قرنطینه ای ببر سیبری برای دور نگه داشتن این حیوان منحصر به فرد از جمعیت انسانی و دامی تاکید دارد.

وی اضافه کرد: درهمین راستا سازمان دامپزشکی کشور به سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد داده تا براساس آخرین مصوبه و ضوابط قرنطینه ای این ببر، مکانی معرفی شود که در محدوده حفاظت شده این سازمان باشد تا ضوابط ویژه قرنطینه ای دور از جمعیت انسانی و دامی اعمال شود.

جهان پیما ابراز امیدواری کرد؛ با اختصاص محلی با شرایط مناسب و استاندارد، این ببر هرچه زودتر از قرنطینه ای که بیش از 4 سال در آن بسر می برد، رهایی یابد.

به گفته وی، این ببر در جایگاه جدید نیز به طور مجدد مورد آزمایش های مشمشه قرار خواهد گرفت.

وی درباره سرنوشت ببر سیبری پس از اعلام نتیجه آزمایش ها، افزود: در صورتی که نتیجه آزمایش مشمشه برای ببر سیبری مثبت باشد این حیوان تا آخر عمر در جایگاه جدید با شرایط استاندارد و مناسب به زندگی خود ادامه خواهد داد.

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی، گفت: اما در صورت منفی بودن نتیجه آزمایش مشمشه، سازمان حفاظت محیط زیست می تواند مانند حیوانات سالم دیگر برای سرنوشت ببر سیبری تصمیم گیری کند.

به گزارش ایرنا، پس از گذشت 4 سال در اردیبهشت ماه سالجاری وضعیت قرنطینه دائم ببرسیبری از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی کشور تعیین تکلیف شد.

طبق توافق سازمان دامپزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست قرار شد طی سه ماه پس از فراهم کردن جایگاهی با شرایط استاندارد و قابل قبول سازمان دامپزشکی ببر سیبری را از قرنطینه موقت خارج و به جایگاه جدید منتقل کنند.

ببر سیبری
(Panthera tigris altaica) یا ببر آمور یکی از زیرگونه های ببر است که در گذشته در بخش های وسیعی از شرق و مرکز آسیا و شرق روسیه می زیست اما امروزه تنها در منطقهٔ حفاظت شده ای در شرق سیبری زندگی می کند.

ببر سیبری بزرگترین زیرگونهٔ ببر و بزرگترین گربه سان زندهٔ جهان است که ببر منقرض شده مازندران (ببر خزر) نزدیکترین نوع ببر به ببر سیبری است و مطالعات ژنتیکی جدید حکایت از آن دارد که این دو را حتی می توان یک زیرگونه محسوب کرد.منبع:ایرنا