بلبل چشم خاکستری

مناطق : کامبوج . چین . لائوس . برمه . تایلند . ویتنام

زیستگاه : جنگل و دشتاهی مرطوب نیمه استوائی یا گرمسیری

تغذیه : میوه . حشرات . لاروها . دانه


منبع پارسی پت