microbacterمحصولی کامل و طبیعی جهت راه اندازی فیلتر بیولوژیک و ارتقا کیفیت آب در آکواریم های آب شور و آب شیرین

این محصول حاوی باکتری های مفید هوازی و غیر هوازی و همچنین آنزیم های طبیعی می باشد که به صورت ویژه جهت راه اندازی فیلتراسیون بیولوژیک در آکواریم های تازه راه اندازی شده و افزایش سرعت چرخه ی نیتروژن و تجزیه ی مواد باقی مانده در آکواریم به صورت کاملاً طبیعی ، فرمول بندی شده است.

روش مصرف:
برای آکواریم های دارای تعداد ماهیان زیاد و سیستم تغذیه متنوع و یا آکواریم های تازه راه اندازی شده تا دو هفته ی اول 5 میلی لیتر از محلول را به ازای هر 100 لیتر آب به صورت روزانه مصرف نمایید و پس از گذشت این مدت دز مصرفی را به صورت هفتگی ادامه دهید . در صورت ایجاد هر گونه تغییری در سیستم فیلتراسیون یک قطره از محلول را به ازای هر 100 لیتر آب به مدت یک هفته به صورت روزانه مصرف کنید. پس از استفاده از این محصول دستگاه پروتئین اسکیمر و uv را به مدت 4 ساعت خاموش کنید