کارکنان مرکز نگهداری حیات وحش جزیره کاتالینا در کالیفرنیا در یک روز معمولی کشفی غیر معمول داشتند.
یک پاروماهی مرده در ساحل که حدود ده متر طول دارد.
این ماهی در اعماق دریا زندگی می کند و آمدنش به ساحل پدیده ای واقعا نادر است.

عکس از تایر دوراک/ خبرگزاری رویترز