سلام دوستان کسی اسکیمر برای فروش داشت خبر بده
برای 700 لیتر میخوام
اگر از سری های مخروطی باشه بهتره
راستی سایلنت سایلنت باشه