تهران-ایرنا- یک گونه ماهی خاردار عجیب که می تواند تا 6 روز در خارج از آب زندگی کند و روی زمین راه برود وارد آب های استرالیا شده است.


به گزارش ایرنا از خبرگزاری یونایتدپرس،این ماهی می تواند هوا تنفس کند و تا شش روز در خارج از آب زندگی کند. همچنین این ماهی با استفاده از خارهای تیز خود که از آبشش گسترش می یابد، از خود دفاع می کند.

محققان نگران هستند که ورود این گونه ماهی مهاجم مشکلاتی برای انواع موجودات بومی ایجاد کند.

سیستم دفاع طبیعی این ماهی انعطاف پذیر است و در صورتیکه یک ماهی یا پرنده بزرگتر سعی کند آن را بخورد، خارهای این ماهی در آبشش ماهی قفل می شود و در گلوی حیوان گیر می کند و به این ترتیب حیوانی که سعی می کند این ماهی را بخورد، می میرد.

این ماهی بومی پاپا گینه نو است اما به تازگی در جزایر تنگه تورس از Boigu و Saibai کشف شده است.

محققان احتمال می دهند که این ماهی توسط کشتی های ماهیگیری به این آب ها وارد شده باشد.

تحقیقات اخیر محققان نشان داده است که این ماهی مهاجم می تواند مقادیر اندک نمک را نیز تحمل کند.


لینک فیلم:ماهی عجیبی که روی زمین راه می رود!!