موش های مین یاب که در این بخش مشاهده می کنید، می توانند سالانه جان هزاران نفر در سراسر جهان را نجات دهند.

APOPO یک سازمان غیردولتی در بلژیک است که موش های غول پیکر آفریقایی را برای تشخیص و شناسایی مین های زمینی آموزش می دهند.

درعمل از سال 1997 موش های آن ها می توانند 200 مترمربع را در 20 دقیقه جستجو کنند درحالیکه 25 ساعت عملیات انسانی برای این کار لازم است.

میانگین جهانی در سال 2013، از بین رفتن 9 نفر در روز براثر انفجار مین بود. درحالیکه هیچ موشی تا به حال در حین انجام وظیفه کشته نشده است. زیرا برای انفجار مین لازم است که جسم 5 کیلوگرمی یا بیشتر روی آن قرار بگیرد، درحالیکه وزن موش ها از 1 و نیم کیلوگرم تجاوز نمی کند.

علاوه براین به گوش موش ها ضدآفتاب زده می شود تا دچار سرطان پوست نشوند. هنگامی که یک موش، دیگر مشتاق به کار نیست و یا خیلی پیر شده، بازنشسته می شود و می تواند بقیه عمر خود را عادی زندگی کند.

به امید روزی که دیگر هیچ انسانی جان خود را در این راه از دست ندهد.


منبع:laplas