همدان- ایرنا- سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان از تحویل یه بهله عقاب شاهی زخمی به یگان حفاظت این مجموعه خبر داد.

سید عادل عربی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: چندی پیش یک بهله عقاب که از ناحیه بال به شدت زخمی شده بود تحویل محیط زیست همدان شد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه بازگشت این گونه به طبیعت کاری دشوار بود، این عقاب برای نگهداری به یکی از همیاران و دوستداران طبیعت واگذار شد.

وی بیان کرد: نگهداری عقاب شاهی یا شاه باز نیازمند مکان مناسب و غذای خاصی است که همیار طبیعت به علت ناتوانی در تامین طعمه این گونه جانوری مجدد آن را تحویل یگان حفاظت داد.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان در ارتباط با تحویل پرندگان به افراد توضیح داد: چنانچه اهلیت متقا ضی محرز شود و وی مکان مناسب برای نگهداری گونه های مجروح را داشته باشد با گذراندن فرایند اداری گونه تحویل متقا ضی می شود.

عربی افزود: تیمهای یگان حفاظت محیط زیست هر از چند گاهی روند نگهداری گونه های مجروح را رصد کرده و در صورت تلف شدن حیوان باید لاشه آن بازبینی و علت مرگ آن محرز شود.

وی گفت: عقاب شاهی دارای پروبال قهوه ای مایل به سیاه است که در ناحیه تارک و پس گردنش متمایل به زرد کمرنگ است.

وی اظهار کرد: زیستگاه این پرنده دشت ها، استپ ها و باتلاق ها است و روی درختان بلند و دور افتاده آشیانه بسیار بزرگ و مشخصی می سازد.

استان همدان دارای شش منطقه حفاظت شده و 12 منطقه شکار ممنوع است و تاکنون 307 گونه جانوری در این استان شناسایی شده است.

ماهانه 10 تا 15 گونه جانوری تحویل یگان حفاظت این اداره کل می شود.


منبع:ایرنا