خبرگزاری مهر: یک ببر سفید بنگال در باغ وحش نووسیبیرسک سیبری در حال بازی با توله اش است.