طرقه سیاه نر برنگ کامل سیاه بجز نوک و حلقه دور چشم که برنگ نارنجی مایل به قرمز هست .
طرقه ماده به رنگ قهوه ای میباشد
اندازه حدودا 22 تا 27 سانت هست . زیستگاه مناطق مختلف شهری و زمینهای بایر و بیشه زارها هست
در اروپای شمالی _ روسیه _ شمال ایران و تا به کوهای هیمالیا وجود دارد
در فصل بهار ماده اقدام به تخم گذاری 4 - 5 تخم برنگ مایل به آبی با خالهای قرمز قهوه ای میکند .
صدای شبیه زنگ بلند مثل فلوت آهنگهای ملودیک


​منبع اختصاصی پارسی پت