۶ خرداد ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: روز یکشنبه ۹۴/۳/۳ یکی از عشایر دامدار در منطقه حفاظت شده ساریگل بر اثر حمله یک پلنگ به شدت مجروح و روانه بیمارستان شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اسفراین در این باره گفت: حدود ساعت ۸٫۳۰ صبح روز یکشنبه طی تماس تلفنی از سوی دامداران به این اداره اطلاع داده شد که پلنگ به یکی از چوپانان حمله کرده و وی را مجروح نموده است.

حمید فخرانی اظهار داشت: زمانیکه برای عزیمت به محل حادثه آماده میشدیم مجددا اطلاع دادند که چوپان آسیب دیده توسط سایر دامداران به بیمارستان امام خمینی اسفراین منتقل شده است.
بنابراین ابتدا عازم بیمارستان شده و ضمن عیادت از دامدار مجروح شرح ماجرا را از وی جویا شدیم.………………………
تصویر چوپان آسیب دیده بر اثر حمله پلنگ در منطقه حفاظت شده ساریگل

حمید فخرانی اظهار داشت: چوپان آسیب دیده در تشریح ماجرا گفت: برای جمع آوری هیزم و درست کردن آتش برای چای، چند صد متر از گله فاصله گرفته بودم و هنگامیکه به زیر یک کمر (صخره) رفتم ناگهان مورد حمله یک پلنگ قرار گرفتم.

چوپان گفت دستم را به سمت دهان پلنگ بردم که پلنگ دست مرا گاز گرفته و با پنجه هایش به سر و کتفم می کوبید.

پس از لحظاتی پلنگ مرا رها کرده و گریخت که با صدای داد و فریاد من بقیه چوپانان جمع شده و من را به بیمارستان منتقل کردند.
فخرانی گفت: این چوپان بر اثر حمله پلنگ دچار جراحت و خراشیدگی در ناحیه سر، کتف و دستها شده و یکی از دنده هایش نیز شکسته است.

پس از عیادت از چوپان عازم محل حادثه شدیم و طی صحبت با سایر دامدارن و ارائه آموزش های لازم به آنها هشدار داده شد که از هرگونه اقدامی برای ازبین بردن پلنگ خودداری کنند.

دامداران مذکور دارای پروانه چرا از اداره منابع طبیعی هستند و بر طبق ضوابط از ابتدای خرداد تا پایان تیرماه حق دارند به تعداد دام قید شده در پروانه از مراتع منطقه حفاظت شده ساریگل بهره برداری نمایند.منبع:پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران