سلام
حدودا 19 سانت هست زیر بدن برنگ حنایی و پشت پرنده برنگ آبی هست
در مناطق کوهستان کم درخت و صخره داره و درهای درخت دار زندگی میکنه
تغذیه ملخ حشرات مگس زنبور لاروها دانه ها و همچنین میوه
در فصل بهار 3 _ 6 تخم میگذاره در بین درختان کهن و مابین صخرها ... اقدام به لانه سازی میکنهمنبع اختصاصی پارسی پت