سلام دوستان ...1 یا 2تا گوپی فول رد البینو چشم قرمز ماده نیاز مندم
اگر کسی داره پیام خصوصی به همراه شماره تماس بزاره

نر هم اگر داشت میتونه اعلام کنه