دیلی میل نوشت: بوفالو ها در جنگل های کنیا شیر را دوره کردند، و شیر مجبور شد برای زنده ماندن به بالای درخت فرار کند.
منبع:جام نیوز