تهران- ایرنا- پنج گونه لاک پشت شامل لاک پشت های منقار عقابی، پشت چرمی، زیتونی، سبز و سر پهن در آب های خلیج فارس و دریای عمان زندگی می کنند که برخی از آنها به شدت در معرض انقراض قرار دارند.


به گزارش گروه علمی ایرنا، عواملی همچون صید بی رویه، آلودگی های دریایی، تخریب زیستگاه های ساحلی و دریایی، برداشت تخم ها، شکار لاک پشت های بالغ، شکارچیان طبیعی و پدیده های جهانی محیط زیست، مشکلاتی را برای جمعیت این آبزیان ایجاد کرده است به طوری که در 100 سال اخیر جمعیت آنها تا 80 درصد کاهش یافته است.

از این رو، دوستداران محیط زیست در سال 2000 میلادی، دوم خرداد مصادف با 23 ماه می را روز جهانی لاک پشت ها نامگذاری کرده اند، این نامگذاری با هدف افزایش اطلاعات در مورد لاک پشت ها و تشویق مردم به فعالیت هایی برای کمک به زندگی و نجات این آبزیان انجام شده است.

در روز جهانی لاک پشت ها، در سراسر جهان برنامه های مختلفی برگزار می شود که آموزش های عمومی در مورد لاک پشت ها و آشنایی افراد در مورد نحوه برخورد با لاک پشت های زخمی شده در بزرگراه ها یا دریاها برخی از این برنامه ها است.

منبع:ایرنا