تهران-ایرنا-مدیرکل دفترحفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت:تدوین برنامه عملیاتی ملی ساماندهی و مدیریت وضعیت پلنگ در ایران از دوم خرداد آغاز شد.


به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، علی تیموری با بیان اینکه جلسات مرتبط با تدوین برنامه حفاظت از پلنگ ایرانی از طریق موسسه تخصصی مطالعات پلنگ آسیایی آغاز شده است، افزود: با توجه به تنوع شرایط طبیعی ایران، پراکنش گونه و عوامل اثرگذار بر برنامه های حفاظتی، موضوعات مرتبط با حفاظت و مدیریت پلنگ در ایران بسیار گسترده، متنوع و تخصصی است.

وی ادامه داد: شناسایی دقیق، تحلیل اهمیت و نقش طیف وسیع ذینفعان و جلب مشارکت آنان از عوامل بسیار موثر در افزایش پایداری اثرات برنامه حفاظت و مدیریت گونه است.

تیموری افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در مراحل مختلف تدوین این برنامه از ظرفیت های ملی و بومی و دانش روز دنیا در خصوص موضوعات مرتبط استفاده می شود و این موضوع در جلسات مربوط به ذینفعان نیز لحاظ شده است.

مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست افزود: تاکنون مطالعات و مراحل تحلیل وضعیت موجود، تعیین چارچوب کلی استراتژی ها و فعالیت ها در راستای ارزش ها و اهداف حفاظتی سازمان حفاظت محیط زیست، تدوین شده است.

تیموری افزود: در جلسه اول از سری جلسات مرتبط با ذینفعان که در معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، مجموع 12 نفر از کارشناسان استانی و نمایندگان برخی دفاتر ستادی در دو گروه کاری، به تکمیل مراحل تحلیل ذینفعان پرداختند.

وی با اشاره به این موضوع که تمام مراحل مربوطه با دقت و سرعت در حال انجام است، تاکید کرد: همواره تلاش بر این است که برنامه ریزی های انجام شده در این زمینه با شرایط ویژه پلنگ در ایران مطابقت داشته باشد.

پلنگ ایرانی با نام
علمی Panthera pardus saxicolor بزرگترین یا یکی از بزرگترین زیرگونه های پلنگ است که بومی غرب آسیا است و در فهرست جانوران ' در معرض خطر انقراض' IUCN قرار دارد.

طول بدن پلنگ های بالغ به ۱۶۰ و گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر می رسد و طول دم آنها ۱۱۰ سانتیمتر است.

ایران مهمترین زیستگاه پلنگ در خاورمیانه است و جمعیت مناسب پلنگ در این کشور امکان بقای گروه های کوچک این حیوان در قفقاز، شرق ترکیه و احتمالا ترکمنستان را از راه مهاجرت های بین مرزی افزایش می دهد، با این حال تراکم جمعیتی پلنگ در ایران بسیار پایین است.منبع:ایرنا