فینال و رده بندی مسابقات چوگان بانوان(جام شیرین) بعدازظهر پنج شنبه با قهرمانی تیم کانون چوگان به پایان رسید.


منبع:خبر گزاری مهر