سلام
کسانی که پرنده ای برای واگذاری دارند یا نمی توانند در منزل نگهداری کنند بنده سرپرستیشو قبول میکنم پیر یا پرریزی کرده یا افسرده و... فقط اسم پرنده رو برام بفرستین با عکسشو
هر پرنده ای هم باشه مشکلی نداره از فنچ بگیر تا طوطی
بنده شهرستان فومن هستم
تماس هم از طریق پیام خصوصی