هنرمند کالیفرنیایی با استفاده از سیمهای رنگارنگ وخلاقیت خود این بونسای های زیبا ومینیاتوری را ساخته است.

شاید در نگاه اول واقعی به نظر بیایند اما تمام این زیبایی ساخته دست انسان میباشد.

منبع:topnop