آسمان استرالیا به تازگی شاهد بارشی عجیب بود: میلیون‌ها عنکبوت کوچک از آسمان این کشور آغاز به باریدن کردند و زمین‌های مناطق مختلف استرالیا نه تنها از این عنکبوت‌ها،‌بلکه از تارهای آنها نیز پوشیده شد.


به گزارش سرویس علمی جام نیوز به نقل از همشهری، بارش عنكبوت از آسمان رويدادي هولناك به نظر مي‌آيد كه به گفته دانشمندان،‌ به آن اندازه كه تصور مي‌كنيد غيررايج نيست. اين بارش عنكبوتي در جنوب منطقه تيبل‌لندز جديد‌ترين مورد بارش عنكبوتي در جهان به شمار مي‌رود، رويدادي كه به گيسوي فرشتگان نيز شهرت دارد،‌ زيرا تارهاي حرير مانند عنكبوت‌ها از آسمان به زمين مي‌ريزند.

به گفته ساكنان اين منطقه،‌ در عرض چند دقيقه ميليون‌ها عنكبوت در ميان آسمان و زمين معلق بودند و خانه‌ها و زمين‌هاي منطقه از لايه‌هايي از عنكبوت‌ها و تارهايشان پوشانده شد.

دانشمندان مي‌توانند اين پديده ناخوشايند را از ديد علمي توضيح دهند. به گفته ريك وتر جانورشناس دانشگاه كاليفرنيا، بارش عنكبوتي در واقع نوعي سيستم حمل و نقل است كه به بالن‌سواري شهرت دارد. رفتاري كه در ميان عنكبوت‌ها رواج زيادي دارد. اين حشرات به نقطه‌اي مرتفع مي‌روند و در ارتفاع از خود مقدار زيادي تار توليد كرده و سپس به پايين مي‌پرند. به گفته وي عنكبوت‌ها هميشه درحال انجام اين كار هستند.

وتر مي‌گويد دليل اينكه كسي به اين رفتار عنكبوت‌ها توجهي نمي‌كند اين است كه كمتر پيش مي‌آيد چند ميليون عنكبوت در آن واحد اين كار را انجام داده و تمامي آنها نيز در يك منطقه فرود بيايند. هنوز دقيقا مشخص نيست چرا عنكبوت‌ها چنين رفتاري دارند،‌اما آنچه مشخص است اين‌كار را براي جابه‌جايي يا در گونه‌هايي خاص براي مهاجرت انجام مي‌دهند.

تاد بليكلدج استاد زيست‌شناسي دانشگاه آكرون نيز معتقد است در باران عنكبوتي استراليا آنچه كه مشخص است اين است كه يك گروه بزرگ از عنكبوت‌ها آماده انجام اين عمليات جا‌به‌جايي شده‌اند و پس از مناسب شدن شرايط جوي آغاز به بالن سواري يا همان بارش كرده‌اند.

به گفته بليكلدج گونه‌هايي خاص از عنكبوت‌ها نيز در ماه‌هاي مي و آگوست در نيوثاوت‌ولز چنين رفتاري از خود بروز مي‌دهند،‌اما در آن رويداد به دليل شرايط جوي و الگوي وزش باد،‌عنكبوت‌ها از روي زمين كنده شده و در نقطه‌اي ديگر فرود مي‌آيند، به بياني ديگر عنكبوت‌ها از اين تكنيك براي مهاجرت استفاده مي‌كنند.

عنكبوت‌هاي باريده شده در استراليا كاملا بي‌خطرند و به گفته دانشمندان، حتي اگر از گونه‌هاي عنكبوت‌هاي خطرناك نيز بودند،‌ به دليل كوچك بودنشان خطري براي انسان نخواهند داشت. اما اين امكان وجود دارد كه اين حشرات به محصولات كشاورزي آسيب برسانند زيرا حجم تارهاي عنكبوت به اندازه‌اي زياد است كه مي‌تواند سطح محصولات را پوشانده و مانع از دريافت نور كافي خورشيد شود.