سلام دوستان خريدار ميگوى ردفاير و ريلى و اورنج و يلو وگرين و بلك در تهران هستم لطفا دوستانى كه موجود دارن از طريق خصوصى بهم قيمت رو بگن ممنون