همدان - ایرنا- رییس اداره حفاظت محیط زیست کبودراهنگ گفت: برخی از روستاییان سنجاب زمینی را با گورکن اشتباه گرفته و فکر می کنند این حیوان اقدام به از بین بردن قبور اموات کرده به این منظور اقدام به کشتار بی رویه آنان می کنند.


روح الله زال پور روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: خلقت هر یک از موجودات کره خاکی بی حساب و کتاب نبوده و تمامی جانداران برای حیات بشر مفید هستند.

وی اضافه کرد: سنجاب زمینی از جمله گونه هایی است که از سالها پیش به علت حفر زمین و تغذیه از ریشه گیاهان همچنین شباهت فعالیت وی برای جستجوی غذا با گورکن، قربانی باورهای غلط روستانشینان و کشاورزان شده است.

وی بیان کرد: پیشتر روستاییان با استفاده از سموم، آتش زدن کلنی و قراردادن طعمه اقدام به شکار و کشتار بی رحمانه سنجاب زمینی می کردند که این روند منفی با وجود کاهش همچنان در برخی مناطق ادامه دارد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست کبودرآهنگ بیان کرد: شکار بی رویه حیوانات بدون دریافت مجوزهای زیست محیطی ممنوع است و در صورت داشتن مجوز نیز نباید از روشهای نادرست برای شکار گونه های جانوری استفاده کرد.

زال پور اضافه کرد: به این منظور اطلاع رسانیهای لازم به ساکنان روستاها و کشاورزان کبودرآهنگ صورت گرفت تا آنها نه تنها سنجاب زمینی را با گورکن اشتباه نگرفته بلکه به فواید سنجاب آگاهی یابند.

وی اظهار کرد: وجود سنجاب زمینی در یک منطقه و ایجاد حفره در زمین و به سمت ریشه محصول، منجر به آسان شدن نفوذ آب و اکسیژن، تخلخل خاک و حاصلخیزی زمین می شود.

حدود 20 هزار قطعه سنجاب زمینی در کبودرآهنگ وجود دارد که شمار آنها در کنار تالاب شیرین سو به واسطه وجود آب، سرسبزی و تنوع گیاهی بیشتر است.


منبع:ایرنا