ایرنا - بجنورد - جشنواره زیبایی اسب اصیل ترکمن با هدف شناسایی و معرفی این گونه اصیل و حمایت از صنعت پرورش اسب در شهرستان بجنورد مرکز استان خراسان شمالی برگزار شد.


منبع:ایرنا