معمولا سگ و موش حیواناتی نیستند که با هم دیده شوند.

اما این سگ شپرد 3 ساله به نام اوسیریس با موش سه ماهه ای به نام ریف به صورت باور نکردنی دوست شده اند و در کارهای روزمره به هم کمک میکنند.

منبع:topnop