نخستین دوره مسابقات چوگان بانوان عصر پنجشنبه در مجموعه چوگان قصر فیروزه تهران برگزار شد.

منبع:خبرگزاری مهر