تهران-ایرنا-محققان دانشگاه ایلینویز آمریکا می گویند:کشاورزان می توانند با ایجاد تالاب های مصنوعی از کاهش قابل توجه انتقال نیترات و فسفر از مزارع خود به منابع محلی آب بهره ببرند.


به گزارش ایرنا از خبرگزاری یونایتدپرس، هرزآب های کشاورزی اغلب سبب افزایش ورود فسفر و نیترات به منابع آب های محلی می شوند.اما اکنون این مطالعه نشان می دهد که تالاب های مصنوعی می تواند مانع ورود کودها به منابع آب های محلی شود.

محققان دانشگاه ایلینویز در این مطالعه که دو سال به طول انجامید متوجه شدند که تالاب ها به اندازه 62 درصد به کاهش میزان نشت نیترات ناشی از هرز آب های کشاورزی به رودخانه ها کمک می کنند.

این مطالعه همچنین نشان داد که تالاب ها به کاهش انتشار اکسید نیتروژن نیز کمک می کنند.

به گفته مارک دیوید از دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلینویز که ریاست این مطالعه را بر عهده داشت، کاهش جریان سرعت آب با متوقف کردن آن در تالاب به حذف نیترات کمک می کند.

نتایج این مطالعه در مجله
Journal of Environmental Quality منتشر شده است.منبع:ایرنا