کارشناس مسئول زیستگاه‌های ‌آبی گفت: در سال‌های گذشته سطح آب دریاچه ارومیه به طور میانگین بین 32تا 40 سانتی متر کاهش پیدا میکرده اما امسال این میزان با کاهش 4 سانتی متری تثبیت شد.


علیرضا قریشی کارشناس مسئول زیستگاه‌های آبی در گفت‌وگو با خبرنگار محیط زیست باشگاه خبرنگاران ، با اشاره به سیر نزولی آب‌های دریاچه ارومیه طی 12 سال گذشته اظهار کرد: میانگین کاهش تراز سطح اب دریاچه ارومیه بین 32 تا 40 سانتی متر بوده است.


وی افزود: کارشناسان هر سال در روز 21 اردیبهشت ماه اقدام به اندازه گیری سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به سطح آب‌های آزاد می‌کنند، که طی اندازه گیری بدست آمده در اردیبهشت امسال سطح آب تنها 4 سانتی متر نسبت به سال قبل کمتر شده است.


قریشی بیان کرد: مقدار سطح آب دریاچه ارومیه در سال 1392 در تراز 1271.00و سال 1393، 1270.68 و سال 1394، 1270.64 بوده است که خداروشکر سطح آب امسال تقریبا به حالت تثبیت نزدیک شده است.


وی ادامه داد: البته گفتنی است که چند پروژه در دست اقدام است که تا تکمیل شدن آن ها باید سطح آب دریاچه را به همین وضعیت و تراز حفظ کرد.منبع:باشگاه خبر نگاران