کاشان– ایرنا- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان بزرگترین چالش منابع طبیعی استان و کشور را تغییر اقلیم، خشکسالی و کمبود آب در مناطق خشک دانست.


محمدحسین شاملی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا به موضوع بیابان زدایی در استان اشاره کرد و افزود: یکی از چالش های کنونی استان در این مقطع بحث بیابان زایی است که در صورت ادامه این روند در آینده با مشکل روبرو خواهیم شد.

وی خسارت 16 کانون بحران فرسایش بادی به مساحت یک میلیون و 90 هزار هکتار در استان اصفهان را 390 میلیارد ریال در سال دانست.

وی عمده این خسارت ها را مربوط به کانون بحران شرق اصفهان در شهرستان های برخوار، نایین و نطنز دانست که بگفته وی تا تالاب گاوخونی با مساحت 241هزار هکتار ادامه دارد.

شاملی تصریح کرد: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان تاکنون 300 هزار هکتار از کانون های بحران استان را جنگل کاری کرده است.

وی متوسط بارندگی در استان اصفهان را 125 میلیمتر دانست که بگفته وی با مدیریت صحیح منابع و حفظ پوشش گیاهی می توان بر این چالش ها غلبه کرد.


منبع:ایرنا