۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: روز جهانی پرندگان مهاجر، مناسبتی است که از سال ۲۰۰۶ توسط دو نهاد بین المللی فعال در زمینه حیات وحش یعنی کنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر وحشی (CMS) و تفاهم نامه همکاری حفاظت از پرندگان مهاجر آبی آفریقا و اوراسیا (AEWA) و با هدف جلب توجه همگان به موضوع حفاظت از پرندگان مهاجر و زیستگاه هایشان ترتیب داده شده است.
برنامه های مرتبط با این مناسبت هر ساله طی دو روز در ماه می میلادی مطابق به طور هماهنگ در جهان به اجرا درمی آید.


مراسم روز جهانی پرندگان مهاجر در سال جاری، در روزهای ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ماه برگزار می شود.در عصری که تقاضای جهانی برای انرژی دائما در حال افزایش است، ابداع شیوه های نوین تولید انرژی و افزایش استفاده از انواع انرژی های تجدید شونده، نکته ای کلیدی برای داشتن آینده ای با محیط زیستی سالم تر است. اما تحقق مفهوم توسعه پایدار در مدیریت، تولید، توزیع و مصرف انرژی عملی نمی شود، مگر آنکه حفاظت از تنوع زیستی و به ویژه پرندگان مهاجر در این مقوله درنظر گرفته شود.

در حال حاضر با توجه به نیاز روزافزون بشر به تولید و مصرف انرژی، سازه ها و تاسیسات گوناگوی نیز در این رابطه احداث می شود.با وجود تلاش جامعه جهانی برای دستیابی به آینده ای کم کربن و استفاه از انرژی های تجدیدپذیر اما تولید انرژی همچنان در تضاد با طبیعت بوده و برای آن زیان آور می باشد.


شعار روز جهانی پرندگان مهاجر در سال جاری ! Energimake it bird friendly ، یعنی انرژی را با پرندگان سازگار کنیم انتخاب شده استاین شعار با هدف نشان دادن این موضع انتخاب شده است که استقرار تاسیسات مرتبط با تولید و توزیع انرژی باید به نحوی باشد تا آسیب به پرندگان مهاجر، مسیرهای مهاجرتی و زیستگاه های آنها را به حداقل برساند.
همه ساله میلیون ها پرنده مهاجر در مواجهه با تاسیسات تولید و توزیع انرژی در مسیرهای مهاجرت خود دچار اختلال شده و یا زیستگاه های طبیعی خود را از دست می دهند.


تعدادی زیادی از پرندگان مهاجر بر اثر برخورد با خطوط انتقال برق در طی مهاجرت ازبین می روند و یا بر اثر استقرار تاسیسات تولید انواع انرژی های بادی، آبی، خورشیدی و غیره زیستگاه های خود را از دست داده و نقاط دیگری با شرایط نامناسب کوچ می کنند.گرچه انتظار می رود پرندگان مهاجر نیز، از فواید تولید پایدار انرژی های تجدید پذیر با کاستن از روند تغییر اقلیم و اثرات منفی آن بهره مند گردند؛ اما اگر روشهای موجود تولید انرژی، بدون برنامه ریزی و طراحی مناسب و نیز ارزیابی ریسک مورد استفاده قرار گیرند، تهدیدی بزرگ برای حیات پرندگان مهاجر خواهند بود.


منبع:پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران