طبیعت زیبای اردیبهشت ماه کردستان چشمان هر بیننده ای را مجذوب قدرت خالق بی همتا می کند.


منبع:مشرق نیوز