ایرنا - ارومیه - دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین دریاچه آب شور جهان که در سال های گذشته به دلیل خشک سالی های متوالی با پدیده خشک شدن دست به گریبان بود، این روزها همزمان با بارندگی های بهاری شاهد بازگشت تدریجی حیات است.


منبع:ایرنا