گرگان-ایرنا -مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گلستان از انجام عملیات سرشماری بهاره قرقاول در زیستگاه های 'پارک ملی گلستان' خبر داد.


به گزارش محیط زیست گلستان اسماعیل مهاجر روز سه شنبه اظهار کرد: سرشماری بهاره قرقاول (پرنده حمایت شده) در زیستگاه های پارک ملی گلستان به مدت دو روز با حضور کارشناسان اداره کل، سازمان مرکزی و مسئولان و نیروهای اداره پارک ملی گلستان صورت گرفت.

به گفته وی این سرشماری با استفاده از بانگ قرقاول نر و همچنین مشاهده مستقیم انجام شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان ادامه داد: در این سرشماری چهار تیم چهار نفره متشکل از کارشناسان محیط زیست سازمان مرکزی، اداره کل، پارک ملی گلستان و به همراه یک نفر از محیط بانان فعالیت داشتند.

مهاجر ادامه داد: این سرشماری با استفاده از فرمول های ثابت سرشماری حیات وحش، به روش سرشماری 'آوا' انجام و تراکم نسبی جمعیت این گونه پرنده در زیستگاه های پارک ملی گلستان مشخص شد.

وی همچنین به انجام سرشماری بهاره قرقاول در زیستگاه های جنگلی شهرستان گرگان اشاره کرد و گفت: شش ایستگاه دارای شرایط به عنوان پایلوت انتخاب و به مدت چهار روز تیمی با ترکیب مأموران اجرایی و کارشناسان، شروع به شمارش می کنند و آن تعداد از قرقاول را که مشاهده می کنند به ثبت می رسانند.

قرقاول یکی از بزرگترین گونه تیره ماکیان است و زیستگاه این پرنده در جنگل های مرطوب و بوته زارهای تمشک بوده و در بالای درختان پهن برگ آشیانه می سازد.

در اوایل فصل بهار که موسم جفت یابی و آشیانه سازی پرندگان است قرقاول نر با بروز علائمی دست به انتخاب جفت و قلمرو زده که این خصوصیت مهمترین فاکتور برای انجام سرشماری در مناطقی بوده که امکان مشاهده مستقیم به دلیل وضعیت پوشش های گیاهی امکان پذیر نیست.

با بررسی دقیق هر یک از مناطق و زیستگاه ها و تعیین تعداد صداها می توان حداقل جمعیت این نوع پرندگان را در یک زیستگاه برآورد کرد.

قرقاول با
نام علمی phasianus coichicu از گونه های بومی و حمایت شده کشور است و شکار و نگهداری آن طبق قانون ممنوع شده و در سال های اخیر این گونه و زیستگاه های زادآوری آن به دلیل افزایش آگاهی و درک زیست محیطی مردم و تلاش شبانه روزی محیط بانان پارک ملی گلستان با ایجاد امنیت زیستگاه ها در شرایط مطلوب زیستی قرار گرفته است.منبع:ایرنا