واکنش دفتر مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست به خبر برخی رسانه ها

مجوز شکار ویژه برای اتباع خارجی صادر نشده است

تهران - ایرنا - مدیرکل دفترحفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت: این سازمان در 13 سال گذشته هیچ مجوز شکاری برای اتباع خارجی صادر نکرده است.علی تیموری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا ضمن رد ادعای برخی رسانه ها مبنی بر کاپیتولاسیون شکار توسط اتباع خارجی افزود: آیین نامه اجرایی شکار ویژه در سال 81 که معصومه ابتکار ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را برعهده داشت و با هدف ساماندهی، اعمال محدویت، ممنوعیت و قانونمند کردن شکار برای اتباع خارجی به تصویب هیات وزیران رسید.

وی ادامه داد:بر اساس این آیین نامه باید سه وزیر، کشور، امور خارجه و اطلاعات و با دبیری رییس سازمان حفاظت محیط زیست که معاون رییس جمهوری است، فرد خارجی متقا ضی برای شکار را تایید کنند.

وی گفت:در حالی که پیش از تصویب این آیین نامه دست سازمان حفاظت محیط زیست برای صدور مجوز شکار اتباع خارجی باز بود اما این مصوبه برای سازمان محدودیت ایجاد کرده است.

تیموری تاکید کرد: بر اساس این مصوبه از 13 سال گذشته تا کنون هیچ مجوز شکاری برای اتباع خارجی صادر نشده است.

وی در پاسخ به اینکه رسانه ها خواستار ملغی کردن این مصوبه هستند گفت:این مصوبه در سال 81 به تصویب هیات وزیران رسید و مورد تایید دولت های نهم و دهم نیز بوده است و در آن زمان هیچ حرفی از کاپیتولاسیون شکار نبوده است.

تیموری افزود: اگر این مصوبه مورد تایید آنها نبود به راحتی می توانستند آنرا ملغی کنند در حالی که این کار نکردند.

وی گفت: پیش از تصویب این آیین نامه هر فرد خارجی به راحتی می توانست با وارد شدن به کشور و به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست مجوز شکار دریافت کند اما آیین نامه اجرایی شکار ویژه ، این روند را برای اتباع خارجی قانونمند کرده است.

مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت از گونه های جانوری قوانین سختی برای شکار دارد و سال 93 شکار چهارپایان را در کشور ممنوع کرده بود.

همواره شکار و صید با توجه به نیاز جوامع و روابط مبادلاتی و تجارتی حاکم بر آن از لحاظ اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است، اما در چندین دهه گذشته شکار و صید بی رویه موجب نابودی اکوسیستم های طبیعی و انقراض گونه های گیاهی و جانوری شده است از این رو کشورهای دنیا از جمله ایران در صدد محدود کردن آن برآمدند و بر این اساس قوانین و آیین نامه هایی را تصویب کردند.

برخی کشورها برای شکار اتباع بیگانه در کشورشان قوانین سختگیرانه ای دارند که ایران نیز در سال 81 آیین نامه ای را با هدف محدود و قانونمند کردن شکار اتباع بیگانه تصویب کرده است.


منبع:ایرنا