برای اولین بار «دانشگاه کوبلنز-لاندو» آلمان به ارزیابی داده های جهانی مربوط به آلودگی ناشی از آفت کش ها بر آب های سطحی کشاورزی با استفاده از سطح آستانه تنظیمی استاندارد پرداخته است.به گزارش سرویس علمی جام نیوز به نقل از مهر، نتایج این ارزیابی بسیار هشداردهنده است: بیش از ۴۰ درصد از نمونه های آب با غلظت آفت کش ها تشخیص داده شده اند که فراتر از «سطح آستانه تنظیمی استاندارد (RTL) است.در رابطه با رسوبات ته آب های سطحی، بیش از ۸۰ درصد از غلظت آفت کش ها بیش از حد RTL بود. در مجموع نتایج این مطالعه نشان می دهد آفت کش ها تهدیدی اساسی برای تنوع زیستی آب های سطحی کشاورزی در سطح جهان هستند و طرح های ارزیابی خطرات فعلی و شیوه های کنترل و نظارت بر آفت کش ها در حفاظت از محیط زیست آبی ناکام بوده اند.«رالف شولز»، یکی از محققان این مطالعه، در این باره می گوید: «دلایل بالقوه این یافته ها مربوط به وجود معایب و نقایص در شیوه های فعلی ارزیابی خطرات یا کشاورزانی است که طرفدار تجویز به کارگیری آفت کش ها نیستند.»عمدتاً اصلاح سیستم های مرسوم کشاورزی در سطح جهان و قبول شیوه های نویدبخش در کشاورزی ارگانیک، از شیوه های احتمالی برخورد با چالش های تامین مواد خوراکی کافی برای جمعیت در حال رشد کره زمین و برگرداندن تاثیرات مضر آفت کش های کشاورزی بر اکوسیستم های جهانی نظیر آب های سطحی می باشد.محققان آلمانی در این مطالعه، ۲۸ ترکیب آفت کش که در حال حاضر از سوی اتحایه اروپا و ایالات متحده مورد قبول هستند را از سال ۱۹۶۲ تا سال ۲۰۱۲ در ۷۳ کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.