محققان متوجه سیستم عجیب تخم ریزی نوعی هشت پای ساکن اعماق اقیانوس شده اند که حیرت آنها را به همراه داشته است.


به گزارش سرویس علمی جام نیوز به نقل از مهر، درحالی که تمامی گونه های مختلف جانوران نرم تن که تاکنون مورد مطالعه قرار گرفته اند فرآیند تخم ریزی را به یک باره و در محیطی آرام و به دور از تنش های زیست محیطی انجام می دهند اما گونه ای هشت پا موسوم به هشت پای خون آشام وجود دارد که معمولا در عمق تاریک و سرد ۳ هزار متری اقیانوس ساکن است و به شیوه ای خاص کار تخم ریزی را انجام می دهد.

این جانور معمولا از ریز زوپلانکتونها و مواد غذایی فاسد شده اعماق اقیانوس استفاده می کند تا بتواند به حیات خود در محیط سرد و خشن آنجا ادامه دهد. گروهی از محققان آلمانی با به دست آوردن ۴۳ هشت پای خون آشام ماده به دام افتاده در تور در سواحل جنوبی کالیفرنیا متوجه شدند ۲۰ مورد از آنها گرچه به نظر می رسید تخم ریزی خود را انجام داده اند اما هنوز شمار قابل توجهی از تخمهای نارس را در بدن خود نگاه داشته اند تا در آینده تخم ریزی کنند. به عنوان مثال یکی از آنها ۳۸۰۰ تخم آزاد کرده بود اما هنوز ۶۵۰۰ تخم دیگر در بدن داشت.

این نکته که چرا جانور تمام تخم های خود را در یک مرحله آزاد نمی کند، به معمایی برای محققان تبدیل شده است. آنها برآورد کردند که این جانور در هر مرحله ۱۰۰ تخم آزاد می کند و به عبارت دیگر ۳۸ دور تخم گذاری انجام داده و هنوز می تواند ۶۵ مرحله دیگر را نیز پشت سر بگذارد.

محققان این فرآیند عجیب تخم ریزی را نتیجه تطبیق جانور با زندگی در محیط سخت و سرد اعماق اقیانوس دانسته اند، جایی که منابع غذایی اندک است، دمای آب بسیار پایین است و در نتیجه سوخت و ساز جانور نیز در پایین ترین سطح قرار دارد.