برگزاری سمپوزیوم و کنفرانس لنگش نشخوارکنندگان


حکیم مهر - شانزدهمین سمپوزیوم و هشتمین کنفرانس بین المللی لنگش نشخوارکنندگان با شعار "لنگش، چشم انداز جهانی" از 28 فوریه تا 3 مارس 2011 در نیوزیلند برگزار می شود.
این کنفرانس که مهمترین گردهمایی متخصصان در مورد مهمترین مشکل رفاه نشخوارکنندگان یعنی لنگش است به بررسی همه جانبه سندرم در همه نشخوارکنندگان بویژه حیوانات مزرعه و در تمام جنبه ها از مباحث ژنتیکی-مولکولی تا بسط و پایش برنامه های عملی کنترل لنگش می پردازد.
هرچند از مقالات پژوهشگران در هر بعدی از لنگش استقبال بعمل خواهد آمد ولی برگزارکنندگان به سرفصل‎های زیر تمایل بیشتری دارند:
1. رفتار و لنگش
2. لنگش در سیستم های چراگاهی: مشکلات چیست؟ آیا علل همه موارد لنگش در این سیستم یکی است؟
3. راندن گاوها به شیردوشی: راه ها،محوطه های تجمع، ترافیک شیردوشی، و برنامه دوشیدن یک بار در روز
4. برنامه های بسط بیشتر: چه مراحلی مورد پذیرش هستند؟ چگونه ما بدانجا برسیم؟ نحوه مدیریت دامداریهای " کم لنگش" چگونه است؟
5. تکثیر گاوهای ایده آل: آیا گاوهای معمول با سیستم های فعلی تطابق دارند؟
6. لنگش در گوسفندان: آیا دانش ما برای غلبه بر آن کافی است؟
7. گندیدگی سُم: تکنولوژی جدید- راه حل جدید
8. لنگش نشخوارکنندگان - عناوین کلی
جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به آدرس http://www.lamenessinruminants.org مراجعه نمایید.