سلام
در این بخش با تعدادی از پرورش دهندگان پرنده جنگلی و زیبای ((فنچ)) و سالن های پرورش مناسب برای پرورش این افراد بیشتر اشنا خواهیم شد

یکی از پرورش دهندگان گونهای مختلف فنچ فردی بنام ((tony jochem)) از کشور هلند می باشد که از گونهایی مختلف فنچ که برای مناطق ( افریقای جنوبی , شرق اسیا , اقیانوسیه و استرالیا) هستند نگهداری و تکثیر میکند و از نفرات موفق و خوش ذوق در این رشته محسوب میشود
تصاویری از محیط نگهداری و گونهای فنچ که توسط این فرد پرورش داده می شود
ادامه دارد .....

منبع : ( Home – Watching, keeping and breeding Estrildid Finches (Estrildidae), like waxbills, firefinches, etc. | Avitoon - Keeping and breeding Estrildid Finches )