تصاویر دلخراش : خشکسالی و شتر!


استان خراسان*جنوبی با توجه به اقلیم گرم و خشک همیشه به عنوان یکی از استان‎های مستعد پرورش شتر در کشور مطرح بوده اما این منطقه سالهاست با خشکسالی مستمر دست و پنجه نرم می کند.