پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: ساعت ۲۰:۳۰ شب گذشته، نیروهای یگان محیط زیستشهرستان تنگستان بوشهر حین گشت و کنترل در منطقه حفاظت شده مند به حضور یک خودروی پراید مشکوک شدند.
محیط بانان خودروی مذکور را بصورت نامحسوس زیر نظر گرفته و متوجه شدند راننده پراید در نقطه ای توقف کرده و سه فرد مسلح به قصد سوار شدن به خودرو نزدیک میشوند.
در این هنگام محیط بانان فرمان ایست صادر کرده و راننده خودرو با شنیدن فرمان ایست مامورین قبل از سوار کردن افراد مسلح با سرعت زیاد متواری گردید.شکارچیان غیرمجاز دستگیر شده در منطقه حفاظت شده مند به همراه دو قبضه اسلحه گلوله زنی و ۲۶ فشنگمحیط بانان نیز وارد عمل شده و دو فرد مسلح و یک نفر همراهشان را بازداشت نمودند.
در جریان بازرسی از متخلفین دو قبضه اسلحه گلوله زنی برنو به همراه ۲۶ عدد فشنگ مربوطه و دو دستگاه دوربین چشمی کشف و ضبط گردید.
در این خصوص پرونده ای به جرم شروع به شکار جانوران وحشی تشکیل و متخلفین پس از هماهنگی با مراجع قضایی، جهت انجام تحقیقات به پلیس امنیت و اطلاعات شهرستان تنگستان تحویل گردیدند.
منبع:پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران