شیراز- ایرنا - حسینعلی ابراهیمی کارنامی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس گفت: تولد نخستین بچه گوزن زرد ایرانی در سال جاری در این استان نویدی بر افزایش زاد و ولد این گونه در معرض انقراض است.مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا بیان داشت: نخستین بچه گوزن زرد ایرانی در سایت نگهداری گوزن زرد میانکتل ارژن در فروردین ماه 94متولد شد.

ابراهیمی کارنامی گفت: سایت تکثیر و احیای گوزن زرد ایرانی درمنطقه حفاظت شده میانکتل ارژن فارس با تجهیز به امکانات زیستی مکان مناسبی برای رشد و تکثیر این گونه در معرض خطر است .

وی اضافه کرد: به دنبال اقدامات حفاظتی و تحقیقاتی مناسب در این سایت و مناسب شدن وضعیت علوفه در سایت، گوزن زرد ایرانی کمی زودتر از فصل معمول زایمان در سال های گذشته متولد شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس افزود : بر اساس شواهد موجود استان فارس در گذشته یکی از زیستگاه های گوزن زرد ایرانی بوده که نقش گوزن زرد در سنگسازه های تخت جمشید این موضوع را تایید می کند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس با اعلام افزایش 25 درصدی جمعیت گونه درخطر انقراض گوزن زرد در منطقه میانکتل گفت: اقدامات حفاظتی در سالهای گذشته موجب افزایش جمعیت این گونه نادر و در معرض انقراض شده است.

ابراهیمی کارنامی گفت : ایستگاه تحقیقاتی گوزن زرد ایرانی در استان فارس در محدوده فنس کشی منطقه حفاظت شده و ذخیره گاه زیستکره ارژن و پریشان قرار دارد و با پژوهش ها و فعالیت هایی که در چند سال اخیر توسط کارشناسان محیط زیست در رابطه با گونه در خطر انقراض گوزن زرد ایرانی صورت پذیرفته ، وضعیت گوزن زرد ایرانی بهبود یافته و با حفاظت های بعمل آمده آمار آن رو به افزایش است.

کارنامی مهمترین اقدامات حفاظتی برای حفظ این گونه را علت یابی بیماریهای احتمالی ، مطالعات درخصوص رفتار، وضعیت تغذیه و زیستگاه آنها و همچنین انجام تغییرات لازم بمنظور بهبود تغذیه، ایجاد شرایط زیستگاهی مناسب تر، حفاظت بهینه و بویژه افزایش محدوده فنس کشی و لایروبی مستمر چشمه و آبشخورهای آن دانست که باعث شده گوزن زرد استان فارس اکنون از شرایط زیستگاهی بهتری برخوردار باشد.

وی بیان کرد: البته هنوز نیاز به مراقبت و کار کارشناسی بیشتری است که می بایستی بر روی این گونه های رها شده در منطقه انجام گیرد.

در سال 1360 حدود 105 هکتار از محدوده امن منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان جهت طرح احیاء و تکثیر گوزن زرد ایرانی محصور شد و در پاییز 1372 ، هفده راس از گوزنهای دشت ناز ساری به منطقه میانکتل در دشت ارژن فارس منتقل و در محوطه مذکور ، محصور و رها سازی شدند.

منطقه میانکتل در فاصله 120 کیلومتری جنوب غرب فارس حد فاصل شهرستانهای کازرون و شیراز قرار دارد.


منبع:ایرنا