بوستان باغ ایرانی با مساحتی حدود 3/4 هکتار در خیابان شیخ بها یی شمالی بر اساس الگوی باغ ایرانی طراحی شده است.

2/5هکتار از سطح بوستان به فضای سبز اختصاص داده شده و در احداث فضای سبز آن درختان قدیمی موجود حفظ و گونه های گیاهی دیگر از قبیل برگ نو، برگ بو، زرشک، شیر خشت، مورد، پیراکانتا، انواع رز و نسترن و بوته های فصلی و دائمی به آن اضافه شده است.

منبع:جام نیوز