با سلام
تعداد 50عدد ماهی کوی ریز توو چند گونه و رنگ خریدارم لطفا دوستانی که دارند توو پیغام خصوصی اعلام کنند متشکرم.