سلام

به منظور تکثیر ، نیازمند تعدادی گپی نژاد دار هستم.
لطفا عکس و قیمت را به صورت خصوصی ارسال نمایید.

قزوین هستم و دوستان لازمه امکان ارسال داشته باشند.

با تشکر