بازنگری در فهرست گونه های جانوری ؛


جریمه شکار گونه های غیر بومی در قانون جدید تعیین شد

تهران - ایرنا - رییس اداره هماهنگی و ساماندهی امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تاکنون مبلغ مشخصی برای شکار گونه های غیر بومی در قانون جریمه شکار وجود نداشت اما در قانون جدید این بخش دیده شده است.
امیرحسین داداشی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: قانون جریمه شکار دارای بخش جداگانه ای با عنوان ' سایر ' است که جریمه شکار گونه های غیر بومی بر این اساس تعیین می شود در حالی که در برخی موارد ارزش یک گونه غیر بومی شکار شده بسیار زیاد بود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال طاووس یا برخی از مارها که از ارزش اکولوژیک زیادی برخوردار هستند در صورت شکار برای تعیین جریمه در دسته غیر بومی ها قرار می گرفتند که مبلغ جریمه بسیار پایین بود و توان بازدارندگی نداشت، گاهی مبلغ جریمه به 200 هزار تومان می رسید.

وی افزود : از این رو در قانون جدید جریمه شکار گونه های غیر بومی به صورت جداگانه دیده شده و مبالغی برای آنها در نظر گرفته شده است.

رییس اداره هماهنگی و ساماندهی امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست گفت: همچنین به علت بازدارنده نبودن مبلغ جریمه شکار حتی برای گونه های بومی نیز، مبلغ جریمه ها بازنگری شد و نرخ جدید در

آخرین جلسه شورای عالی محیط زیست در سال 93 ، به این شورا ارایه شد.

داداشی افزود:شورای عالی محیط زیست یک سری ایراد به نرخ ها و نحوه اعمال آن وارد کرد که سازمان محیط زیست آنها را برطرف کرده است و اکنون منتظر برگزاری جلسه شورای عالی محیط زیست برای تصویب نرخ های جدید جریمه شکار هستیم.

به گفته وی به احتمال زیاد نرخ های جدید تا 6 ماه اول سال 94 به تصویب شورای عالی محیط زیست خواهد رسید.

داداشی گفت: متاسفانه نرخ های کنونی جریمه ها بازدارنده نیست بنابراین بازنگری جریمه ها با هدف افزایش توان بازدارنگی و معقول شدن آنها انجام شده است.

وی افزود: اکنون جریمه شکار پلنگ، یوزپلنگ ، قوچ - میش - کل - بز و خرس قهوه ای به ترتیب 5 میلیون تومان، 25 میلیون تومان، یک میلیون 800 و 5 میلیون تومان است که با توجه به ارزش این گونه ها دارای توان بازدارندگی نیست.

داداشی تاکید کرد: در قانون جدید جریمه های شکار، علاوه بر اینکه میزان جریمه ها افزایش یافته است، فهرست گونه های شامل جریمه نیز تغییر کرده است به طوری که برخی از گونه ها به فهرست اضافه شده است.منبع:ایرنا