Ili pika پستانداری زیباست که با نام بومی Ochotona iliensis و نام مستعار خرگوش جادویی شناخته میشود. این حیوان بسیار کم به چشم انسان دیده میشود و در کوه های Tianshan در چین زندگی میکند.

از کشف این پستاندار به سختی 40 سال میگذرد و دلیل آن هم استتار بی نظیرش بین سنگ ها و البته محل زندگیش است.منبع:topnop