ایرنا - اصفهان - باغ گلهای اصفهان یکی از جاذبه های توریستی شهر اصفهان که در فضای 2500 متر در کنار زاینده رود بنا شده است.


در این باغ از انواع گلها و گیاهان خاص و رنگارنگ و مختص آب و هوای کشورمان به نمایش گذاشته شد.
منبع:ایرنا