سلام و عید همه مبارک
خریدار 10kg شن سیلیس و غذای هیکاری بتا -و تترا گلد فیش منو هستم فقط در تهران
با تشکر