رئیس اداره حفاظت محیط زیست بابلسر گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست بابلسر تعدادی از شکارچیان متخلف را در استان مازندران دستگیر و به مقامات قضایی تحویل دادند.
ناصر کیایی رئیس اداره حفاظت محیط زیست بابلسر در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران
با اشاره به دستگیری شکارچیان متخلف در بابلسر اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بابلسر درهنگام گشت و کنترل در مناطق استحفاظی شهرستان موفق به دستگیری چند شکارچی متخلف در منطقه شدند.وی در ادامه تصریح کرد:‌شکارچی متخلف به هماره 6قبضه سلاح شکاری غیر مجاز دستگیر وبه مقامات قضایی استان معرفی شد.


کیایی در پایان بیان کرد: سازمان محیط زیست شهرستان بابلسر در یک اقدام نمادین با همکاری کانون مهندسین بابلسر، شهرداری و اداره ورزش و جوانان اقدام به پاک سازی پارکینگ صفر بابلسر کرد.منبع:باشگاه خبر نگاران